Issue 9, Creative Non-Fiction: सोशलाईझ रॅशनलाईझ

– शौनक फडणीस  हे असच अनपेक्षितपणे होतं. विचारांच्या गर्दीत वावरत असताना आपण ‘स्व’ विसरतो. आसपासचं “surrounding” विसरतो. Rational असण्याच्या higher caste… Read more Issue 9, Creative Non-Fiction: सोशलाईझ रॅशनलाईझ